Przepraszamy, Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript!

wgraj dane z monitora energii na własny serwer

1. Wstęp

Wszystkie liczniki energii elektrycznej WiFimogą przesyłać dane do serwerów innych firm za pośrednictwem interfejsów TCP/TLS, HTTP/HTTPS i MQTT.

2 Tryb TCP

Pracując jako klient TCP, miernik może przesyłać dane do zdalnego serwera TCP co minutę;

Konfiguracja

Testowanie

IAMMTER zapewniaprosty serwer TCP(NodeJS) do testów

Serwer tcp IAMMETER do testów

Tryb TLS

Pracując jako klient TLS, miernik może co minutę przesyłać dane do zdalnego serwera TLS;

Wideo: Jak ustawić Wi-Fi Energy Monitor do wysyłania danych do serwera TLS innej firmy

Konfiguracja

obraz-20240320113246134

Testowanie

IAMMTER zapewniaprosty serwer tls(NodeJS) do testów

HTTP/HTTPS

Działając jako klient https/http, licznik może co minutę przesyłać dane do zdalnego serwera http/https;

Konfiguracja

opublikuj dane na serwerze strony trzeciej

Testowanie

IAMMTER zapewniaprosty serwer http/https(NodeJS) do testów

MQTT

Opublikuj dane monitora energii na swoim serwerze MQTT

Ustaw interwał przesyłania

Po skonfigurowaniu przesyłania danych na serwer innej firmy urządzenie domyślnie wysyła aktualizacje co minutę. Klienci mają jednak możliwość dostosowania tego interwału za pomocątego API, przy czym najkrótsze możliwe ustawienie wynosi sześć sekund.

Dla tych, którzy wymagają częstszego wyszukiwania danych, zalecamy skorzystanieTryb Modbus/TCPdla połączeń lokalnych, co pozwala na żądanie danych co sekundę.

Interpretacja JSON-a

Bez względu na zastosowaną metodę, czy to HTTP/HTTPS, TCP/TLS czy MQTT, dane są konsekwentnie sformatowane w formacie JSON.

Interpretacja danych JSON z produktów IAMMETER:Definicja danych JSON produktu IAMMETER

Referencja

Szczyt