Przepraszamy, Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript!

Integracja z serwerem innej firmy

1. Wstęp

Nasz licznik energii WiFi (WEM3080 i WEM3080T) może przesyłać dane na serwer strony trzeciej za pośrednictwem interfejsu TCP/SSL. Możesz więc zintegrować dane z własnym serwerem i zbudować własną chmurę i aplikację.

2. Jak się zintegrować?

Istnieją dwa tryby przesyłania danych licznika na serwer firmy trzeciej.

2.1 Tryb gniazda TCP

Opis

Pracując jako klient TCP, licznik może wysyłać dane do zdalnego serwera TCP co minutę;

Kod Jsona

 { "method": "uploadsn", "mac": "B0F8933C4F7E", "version": "1.72.7", "server": "em", "SN": "xxxx", "Datas": [ [ # a phase voltage,current,power,ImportEnergy,ExportEnergy,frequency,PF 236.0, 4.4, -1044, 0.92, 0.04, 49.99, 1.00 ], [ # b phase voltage,current,power,ImportEnergy,ExportEnergy,frequency,PF 220.0, 10.0, -1100, 6971.88, 1789550.92, 49.99, 0.50 ], [ # c phase voltage,current,power,ImportEnergy,ExportEnergy,frequency,PF 220.0, 10.0, -1213, 8.60, 8.44, 49.99, 0.55 ] ] }

mac: mac tego miernika

wersja: wersja oprogramowania tego miernika

SN: sn tego metra

Github

https://github.com/lewei50/iammeter

2.2 Tryb TLS

Opis

Pracując jako klient TLS, licznik może co minutę przesyłać dane do zdalnego serwera TLS;

Kod Jsona

 { "method": "uploadsn", "mac": "B0F8933C4F7E", "version": "1.72.7", "server": "em", "SN": "E395281A", "Datas": [ [ 236.0, 4.4, -1044, 0.92, 0.04, 49.99, 1.00 ], [ 220.0, 10.0, -1100, 6971.88, 1789550.92, 49.99, 0.50 ], [ 220.0, 10.0, -1213, 8.60, 8.44, 49.99, 0.55 ] ] }

mac: mac tego miernika

wersja: wersja oprogramowania tego miernika

SN: sn tego metra

Github

https://github.com/lewei50/iammeter

3 odniesienia

  • Dokument QuickStart dotyczący trójfazowego licznika energii WiFi (WEM3080T): WEM3080T Quickstart

Uwaga

Jeśli masz konto WeChat, postępuj zgodnie z naszym publicznym identyfikatorem IAMMETER WeChat.

miernik.jpg

Top