Przepraszamy, Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript!

Szybki start monitorowania (WEM3080)

1. Wstęp

Instalując tylko jeden WEM3080 (jednofazowy licznik energii WiFi) w jednofazowym systemie fotowoltaicznym, możesz jednocześnie monitorować „Z sieci” (energia zużyta z sieci) i „Do sieci” (energia importowana do sieci).

2. Schemat połączeń

Zainstaluj miernik po stronie siatki i upewnij się, że kierunek przekładnika prądowego jest prawidłowy.

3. Instalacja sprzętu

Instalacja sprzętu

Standardowe włączenie:

Nie. Pozycja Ilość Uwaga
1 Licznik energii Wi-Fi 1 Wbudowany moduł Wi-Fi
2 Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 1 150A i 250A CT opcjonalnie
3 Antena 2.G 1

Zapoznaj się z filmem instruktażowym, aby uzyskać wskazówki dotyczące instalacji sprzętu.

4. Konfiguracja Wi-Fi przez aplikację mobilną

Krok 1, zeskanuj kod QR i pobierz aplikację mobilną

Krok 1

Krok 2, wyszukaj i podłącz sygnał punktu dostępu iMeter iMeter_xxxxxxxx przez telefon

Krok 2

Krok 3, Otwórz aplikację i znajdź iMeter

Krok 3

Wskazówki: Jeśli aplikacja wyświetli komunikat „Nieprawidłowa wersja urządzenia”, musisz skonfigurować sieć Wi-Fi za pomocą przeglądarki, zgodnie z 3.1 WEM3162 QuickStart

Krok 4, Wybierz identyfikator SSID swojej domowej sieci WiFi;

Krok 4

Krok 5, Wprowadź hasło i zapisz. Po pomyślnym skonfigurowaniu ustawień Wi-Fi zobaczysz, że adres IP został przydzielony dla iMetera.

Krok 5

5. Zarejestruj się przez aplikację mobilną

Zapisz się

Wskazówki: SN to unikalny numer seryjny Twojego iMetera. Można go skopiować z sygnału punktu dostępu iMeter (iMeter_xxxxxxxx, xxxxxxxx to numer seryjny).

6. Ustaw strefę czasową

Strefa czasowa

Wskazówki: Strefa czasowa musi być ustawiona zgodnie z lokalizacją w celu prawidłowego wyświetlania danych i raportowania na podstawie czasu.

7. Ustaw rodzaj zastosowania każdego CT

Wskazówki: Proszę ustawić typ użycia każdego przekładnika prądowego zgodnie z rzeczywistą instalacją przekładnika prądowego. Na przykład, jeśli zaciśniesz przekładnik prądowy fazy A na siatce, ustawisz jego typ użycia jako „siatka”.

8. Wyświetl dane

Zobacz w aplikacji mobilnej Zobacz dane

Zobacz w chmurze internetowej

Przegląd systemu fotowoltaicznego

Wskazówki: Odwiedź stronę https://www.iammeter.com, aby zalogować się do portalu internetowego. Ta sama nazwa użytkownika i hasło jak w aplikacji. Możesz zobaczyć więcej raportów analitycznych w Internecie.

Uwaga

Jeśli masz konto WeChat, postępuj zgodnie z naszym publicznym identyfikatorem IAMMETER WeChat.

miernik.jpg

Top