Przepraszamy, Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript!

Pomiar energii netto

Trójfazowy licznik energii WiFiWEM3080TobsługujeTryb pomiaru nettow nowej wersji.

Zapraszamy do dyskusji na temat NEM (funkcji pomiaru netto) tutajhttps://imeter.club/topic/281

Funkcja NEM (tryb pomiaru sieci)

Oto przykład do wyjaśnieniaNEM (tryb pomiaru sieci).

Jeśli zainstalujesz WEM3080T w trójfazowym systemie elektrycznym, zakładając, że moc w każdej fazie pozostaje stała w ciągu jednej godziny, jak poniżej, i importuje moc z sieci na fazie A i B, a jednocześnie eksportuje moc do sieci na fazie C,

P1 = 2KW (moc fazy A, import mocy z sieci) P2 = 1KW (moc fazy B, import mocy z sieci) P3 = -3KW (moc fazy C, eksport mocy do sieci)

a także przy założeniu, że taryfy mocy są jak poniżej,

Taryfa importowanej energii = 0,3 USD/kWh

Taryfa energii eksportowanej =0,1 USD/kWh

możemy porównać rozliczenia w ciągu jednej godziny w trybie normalnym z rozliczeniami w trybie pomiaru netto.

Zużycie sieci (kWh) Rachunek za energię elektryczną w sieci Eksportowana energia (kWh) Dochód z eksportowanej energii elektrycznej Balansować
Tryb pomiaru netto 0 0 0 0 0
Tryb normalny 3 0.9 3 0.3 -0.6

Jak włączyć NEM

Jeśli chcesz użyć funkcji NEM w IAMMETER, potrzebne są dwa kroki.

Wywołaj lokalny interfejs API, aby włączyć pomiar NEM w liczniku energii

Zwykle 3-fazowy licznik energii generuje dane w formacie JSON. Pole danych zawiera trzy tablice reprezentujące 3-fazowe dane dotyczące energii. Po włączeniu funkcji NEM (pomiar energii netto) pojawi się czwarta tablica reprezentująca wynik pomiaru NEM, jak na poniższych zdjęciach.

11

  1. Zaktualizuj miernik do najnowszej wersji, jeśli jego wersja to 1.73 lub nowsza, zapoznaj się zAktualizacja oprogramowania. Należy pamiętać, że jeśli wersja miernika jest starsza niż 1.73, nie należy aktualizować oprogramowania. I nie obsługuje funkcji NEM.
  2. Odwiedzaćadres IP/monitorjsonaby sprawdzić dane json.
  3. Włącz funkcję NEM przez wywołanie API (http://ip/api/netmetering?npm=1)
  4. Odwiedź ip/monitorjson, aby ponownie sprawdzić dane json. Patrz poprzednie zdjęcie, dane w czerwonym polu są zwracane w trybie NEM.

Zmień „Typ przesyłania” do Net Metering w systemie internetowym IAMMETER.

11-1

Po wykonaniu poniższych czynności tryb NEM zostanie włączony.

Referencja

Węzeł IAMMETER w serwisie Github

Monitoruj swoją instalację fotowoltaiczną za pomocą Home Assistant

Zintegruj licznik energii IAMMETER z platformą innej firmy

Monitoruj swój system fotowoltaiczny w chmurze IAMMETER

Monitoruj zużycie energii elektrycznej w chmurze IAMMETER

Szczyt