Przepraszamy, Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript!

Wprowadzenie produktów

1. Miernik energii WiFi

Nasze dwukierunkowe liczniki energii WiFi są szeroko stosowane do monitorowania i analizy zużycia energii w domowej sieci elektrycznej lub elektrowni fotowoltaicznej. Może mierzyć odczyty w czasie rzeczywistym napięcia, prądu, mocy czynnej, energii czynnej, częstotliwości... i przesyłać odczyty do chmury. Jako liczniki dwukierunkowe idealnie nadają się również do zastosowania w systemie fotowoltaicznym. Może monitorować energię generowaną przez falownik solarny oraz energię importowaną z/eksportowaną do sieci. Chmura monitorowania zapewnia kompleksową funkcję analizy, aby zrozumieć zużycie energii, a także może generować i analizować rachunki za energię elektryczną lub dochody.

2. Aplikacje

 • Monitoring energii słonecznej fotowoltaiki
 • Monitorowanie zużycia energii elektrycznej w domu
 • Automatyka domowa

3. Kluczowe funkcje

3.1 Monitorowanie przepływu energii w instalacji fotowoltaicznej

 • Monitoruj eksportowaną/importowaną energię w porównaniu z produkcją systemów słonecznych
 • Wyświetl przepływ energii układu słonecznego
 • Raport o rozliczeniach za energię elektryczną i przychód z systemu
 • Raport całkowitych oszczędności ( bezpośrednia energia do własnego użytku + energia eksportowana ) w ujęciu miesięcznym / dziennym / godzinowym

3.2 Monitorowanie zużycia energii elektrycznej w domu

 • Śledź zużycie energii w domu w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca
 • Rozliczenia za energię elektryczną w trybie dziennym/miesięcznym
 • Alarm przekroczenia ustawionego miesięcznego zużycia energii
 • Zużycie energii i prognoza rozliczeń

3.3 Automatyka domowa

 • Łatwa integracja z wieloma chmurami automatyki domowej, takimi jak Home Assistant, ioBroker, openHAB..

3.4 Inne najważniejsze informacje

 • Łatwa integracja z serwerem innej firmy
 • Dwupoziomowe zarządzanie użytkownikami, administrator i użytkownik końcowy

Uwaga

Jeśli masz konto WeChat, postępuj zgodnie z naszym publicznym identyfikatorem IAMMETER WeChat.

miernik.jpg

Top