Przepraszamy, Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript!

Ustaw taryfę mocy

1. Wstęp

W systemie IAMMETER możesz ustawić taryfę za energię elektryczną dla różnych metod rozliczeń, takich jak stawka stała, stawka warstwowa i stawka za czas użytkowania. Po ustawieniu system pomoże Ci obliczyć całkowitą taryfę za energię elektryczną i wyświetli analizę wydatków.

W tym artykule wymieniono szablony rachunków za energię elektryczną, które są już obsługiwane przez IAMMETER.

2. Ustaw taryfę elektryczną

Zaloguj się do systemu IAMMETER, przejdź do zakładki „Moje miejsca” w lewym drzewie nawigacyjnym, a następnie kliknij opcję „Edytuj”. we wskazanym miejscu. Opcja „Edycja witryny” wyświetla się strona internetowa.

1

Stała stawka

Jeśli płacisz za energię elektryczną według stałej stawki, możesz wybrać opcję „Stała stawka”; i wprowadź cenę jednostkową.

2

Stawka wielopoziomowa

Jeśli płacisz za energię elektryczną według stawki warstwowej, możesz wybrać opcję „Stawka warstwowa”. i wprowadź cenę jednostkową i odpowiadające jej miesięczne zużycie energii elektrycznej.

3

Wskaźnik czasu użytkowania

Jeśli płacisz inny koszt energii elektrycznej na podstawie czasu użytkowania, możesz wybrać opcję „Czas użytkowania”; i wprowadź cenę jednostkową i odpowiednią godzinę w ciągu dnia (w środku szczytu, poza szczytem, w szczycie).

4

Wskaźnik czasu użytkowania& Stopa warstwowa

W tym szablonie rachunków za energię elektryczną możesz ustawić stawki warstwowe w czasie użytkowania (TOU), jak na poniższych zdjęciach.

Należy zapoznać sięhttps://imeter.club/topic/271#set-tiered-rates-in-time-of-use-ratestouaby uzyskać więcej informacji na temat tego szablonu rachunków za energię elektryczną.

obraz-20220713142150667

Zaawansowany wskaźnik czasu użytkowania

Jeśli płacisz różne koszty energii elektrycznej w różnych godzinach, a także w innym dniu (np. w dzień powszedni i weekend), możesz wybrać opcję „Zaawansowana stawka za czas użytkowania”; i wprowadź cenę jednostkową oraz odpowiednią godzinę i dzień.

obraz-20210121221834609

3. Zobacz swoją aktualną taryfę za energię elektryczną

Przejdź do „Przeglądu” strona internetowa, na której można zobaczyć rachunek miesięczny ( rozliczenie od 1 tego miesiąca do dnia dzisiejszego) oraz rachunek na dziś.

5

4. Wyświetl swoją historyczną taryfę za energię elektryczną

Przejdź do „Analiza raportu” stronę internetową i wybierz miesiąc, który zamierzasz sprawdzić. Kliknij „Wyświetl” wtedy zobaczysz szczegóły Taryfy za energię elektryczną w tym miesiącu.3

5 kolekcji szablonów taryf energii elektrycznej

Jeśli Twój szablon taryfy energii elektrycznej nadal nie jest obsługiwany przez IAMMETER, opisz goKolekcja szablonów rachunków za energię elektryczną, tak szczegółowo, jak to możliwe.

6. ref

Monitoruj system fotowoltaiczny za pomocą 3-fazowego licznika energii IAMMETER

Monitoruj zużycie energii w IAMMETER

Zintegruj licznik energii z Home Assistant

Szczyt