Przepraszamy, Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript!

Schemat połączeń w systemie fotowoltaicznym słonecznym

Obejrzyj wideoZastosuj licznik energii WiFi w systemie fotowoltaicznym

1. Wstęp

Jako dwukierunkowy licznik energii Wi-Fi, nasz miernik energii Wi-Fi jest idealny do stosowania w systemie fotowoltaicznym. Dzięki funkcji dwukierunkowej jest w stanie mierzyć energię „do sieci” lub „z siatki”; tylko o jeden metr. Miernik może przesyłać pomiary (napięcie, prąd, moc czynna, energia czynna, częstotliwość...) do chmury. Dzięki temu możesz łatwo monitorować online poniższe kluczowe wskaźniki wydajności systemu fotowoltaicznego:

  • energia generowana przez falownik solarny
  • energia do sieci (energia eksportowana do sieci)
  • energia z sieci (energia importowana z sieci)
  • bezpośrednią energię na własne potrzeby

Przedstawimy schemat okablowania instalacji liczników energii WiFi w systemie fotowoltaicznym.

2. Jednofazowy system fotowoltaiczny

Jeśli chcesz monitorować swój jednofazowy system fotowoltaiczny, możesz zrealizować dwie opcje:

  1. zainstalować2 SZTUK Jednofazowe liczniki energii WiFi (WEM3080)w systemie fotowoltaicznym;
  2. zainstalować1 szt. Trójfazowe liczniki energii WiFi (WEM3080T)w instalacji fotowoltaicznej (zalecane)

2.1 Zainstaluj 2 szt. WEM3080

Jak pokazano na poniższym rysunku, w jednofazowym systemie fotowoltaicznym,2 szt. WEM3080można zainstalować w dwóch lokalizacjach (po stronie sieci i po stronie falownika słonecznego) zgodnie z rzeczywistymi wymaganiami i stanem:

zastosowanie systemu fotowoltaicznego

Notatka:

Jeśli chcesz tylko monitorować importowaną/eksportowaną energię po stronie sieci, możesz zainstalować tylko 1 szt. WEM3080 po stronie sieci.

Jak pokazano na poniższym rysunku, w jednofazowym systemie fotowoltaicznym można zainstalować1 szt. WEM3080Ti zamocuj przekładniki prądowe w różnych miejscach (po stronie sieci i po stronie falownika słonecznego) zgodnie z rzeczywistymi wymaganiami i stanem:

zastosowanie systemu fotowoltaicznego

Zalecamy tę opcję, ponieważ dane są całkowicie synchronizowane w ciągu jednej minuty.

Notatka:

Nie jest konieczne podłączanie przekładnika prądowego do strony obciążenia, ponieważ system może obliczyć całkowitą moc pobieraną przez wszystkie obciążenia za pomocą poniższego wzoru:

Moc obciążenia = moc falownika – moc zasilania

3. Trójfazowy system fotowoltaiczny

3.1 Zainstaluj 2 szt. WEM3080T

Jak pokazano na poniższym rysunku, w trójfazowym systemie fotowoltaicznym można zainstalować2 szt. WEM3080T(trójfazowy licznik energii WiFi)

iammetermanual-20191113-L1

Notatka:

Jeśli chcesz monitorować tylko importowaną/eksportowaną energię po stronie sieci, możesz zainstalować tylko 1 szt. WEM3080T po stronie sieci.

4. System fotowoltaiczny z rozdzieloną fazą

4.1 Zainstaluj 1 szt. WEM3080 + 1 szt. WEM3080T

Jak pokazano na poniższym rysunku, w trójfazowym systemie fotowoltaicznym można zainstalować1 szt. WEM3080(jednofazowy licznik energii WiFi) i1 szt. WEM3080T(trójfazowy licznik energii WiFi).

Schemat okablowania w fazie rozdzielonej

Notatka:

Jeśli chcesz monitorować tylko importowaną/eksportowaną energię po stronie sieci, możesz zainstalować tylko 1 szt. WEM3080T po stronie sieci. WEM3080T może być stosowany w systemie jednofazowym, systemie dwufazowym i systemie trójfazowym.

5 Więcej samouczków wideo

Samouczki wideo dotyczące monitora energii IAMMETER

Należy pamiętać, że ten samouczek wideo przedstawia tylko część funkcji IAMMETER. Aby uzyskać bardziej szczegółowe wprowadzenie, zapoznaj się zDokumenty IAMMETER

Referencja

Sortuj i porównuj więcej niż jedną instalację fotowoltaiczną w analizie słonecznej

Jak korzystać z licznika energii Wi-Fi IAMMETER w Asystencie domowym

Monitoruj swój system fotowoltaiczny za pomocą Home Assistant

Zintegruj licznik energii IAMMETER z platformą innej firmy

Monitoruj swój system fotowoltaiczny w chmurze IAMMETER

Monitoruj zużycie energii elektrycznej w chmurze IAMMETER

Szczyt