Przepraszamy, Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript!

Aplikacje

Dom > Aplikacje

Solar PV System Energy Monitor

Monitor energii słonecznej systemu fotowoltaicznego

Atrakcja

 • Wyświetlaj cały przepływ energii w swoim systemie fotowoltaicznym
 • Monitoruj produkcję, zużycie i sprzedaż energii z powrotem do sieci
 • Raport o rachunkach za energię elektryczną i przychodach systemu według dnia, tygodnia, miesiąca, roku i cyklu rozliczeniowego
 • Raport całkowitych oszczędności (bezpośrednia energia do własnego użytku + energia eksportowana) na podstawie czasu
 • Konto agenta do hierarchicznego zarządzania użytkownikami (administrator-użytkownik końcowy)
Home Electricity Usage Monitor

Monitor zużycia energii elektrycznej w domu

Atrakcja

 • Śledź zużycie energii elektrycznej w domu w czasie rzeczywistym
 • Raport rachunków za energię elektryczną według dnia, tygodnia, miesiąca, roku i cyklu rozliczeniowego
 • Alert o przekroczeniu ustawionego miesięcznego zużycia energii lub poza zakresem mocy
 • Prognoza zużycia energii i rachunków za energię elektryczną w cyklu rozliczeniowym
 • Konto agenta do hierarchicznego zarządzania użytkownikami (administrator-użytkownik końcowy)
Open API for integration with other IoT platform

Automatyka domowa

Otwarte API do integracji z innymi platformami IoT

 • Asystent domowy
 • openHAB
 • ioBroker
 • Więcej nadchodzi
Top