Przepraszamy, Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript!

Monitoruj swój system fotowoltaiczny

1. Wstęp

Jeśli masz system fotowoltaiczny, możesz użyć naszego dwukierunkowego licznika energii WiFi do monitorowania przepływu mocy i energii w systemie fotowoltaicznym.

Istnieją dwa sposoby monitorowania systemu fotowoltaicznego.

  • Monitoruj dwukierunkowy przepływ energii (zużytej „z sieci” i eksportowanej „do sieci”) za pomocą jednego jednofazowego licznika energii WiFi (WEM3080);
  • Monitoruj przepływ całej energii („z sieci”, „do sieci” oraz energię/moc wytwarzaną przez falownik słoneczny)

Możesz także ustawić taryfę mocy zarówno dla energii zużytej z sieci, jak i wyeksportowanej do sieci w systemie, a następnie wygenerować raport, aby wyświetlić rachunek za energię elektryczną i dochód z systemu fotowoltaicznego w ujęciu dziennym lub miesięcznym.

2. Monitoruj swój system fotowoltaiczny

2.1 Monitorowanie energii „z sieci” i „do sieci” za pomocą jednofazowego licznika energii WiFi (WEM3080)

Odniesienie 1. Kup WEM3080 na Aliexpress 2. QuickStart do monitorowania systemu fotowoltaicznego przez WEM3080

Instalując tylko jeden WEM3080 w jednofazowym systemie fotowoltaicznym, możesz monitorować dwukierunkowy przepływ mocy i energii, energię zużywaną z sieci i jednocześnie eksportowaną do sieci.

Schemat połączeń

Statystyki energii „z sieci” i „do sieci” WEM3080

2.2 Monitoruj cały przepływ energii za pomocą jednego trójfazowego licznika energii WiFi (WEM3080T)

Odniesienie 1. Kup WEM3080T na Aliexpress 2. Szybki start do monitorowania systemu fotowoltaicznego przez WEM3080T

Instalując tylko jeden WEM3080T w jednofazowym systemie fotowoltaicznym i zaciskając pierwszy przekładnik prądowy na sieci, drugi przekładnik prądowy po stronie falownika słonecznego, a trzeci przekładnik prądowy na obciążeniu, jeśli ma to zastosowanie (możesz również pozostawić trzeci przekładnik prądowy niezamocowany, jeśli nie jest potrzebny), można monitorować „Z sieci” (energię pobieraną z sieci), „Do sieci” (energię importowaną do sieci) oraz energię wytworzoną przez falownik fotowoltaiczny. Zobaczysz również energię do bezpośredniego wykorzystania i energię zużytą przez Twój ładunek.

Schemat połączeń

WEM3080T

Statystyka „do sieci” i energii bezpośredniego samoużytkowania

Przegląd systemu fotowoltaicznego

Analiza energii zużywanej przez Obciążenie

Zapoznaj się z rozdziałem Jak analizować zużycie obciążenia Load

3. Raport rozliczeń i dochodów

3.1 Ustaw taryfę mocy

Taryfę mocy można ustawić zarówno dla energii pobieranej z sieci (taryfa mocy), jak i energii eksportowanej do sieci (taryfa zasilana).

WEM3080

3.2 Raport rozliczeń i dochodów

WEM3080

3.3 Całkowity raport oszczędności

Całkowite oszczędności = bezpośrednia energia do własnego użytku + energia eksportowana

obraz-20200922133502564

Uwaga

Jeśli masz konto WeChat, postępuj zgodnie z naszym publicznym identyfikatorem IAMMETER WeChat.

miernik.jpg

Top