Przepraszamy, Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript!

Przegląd monitorowania systemu fotowoltaicznego

Jeśli masz system fotowoltaiczny, możesz go monitorować na Iammeter, instalując nasze liczniki energii WiFi. IAMMETER wyświetla różne strony internetowe z przeglądami dla systemu fotowoltaicznego słonecznego i niesłonecznego systemu fotowoltaicznego.

Uczyć sięSkąd IAMMETER wie, jak monitorować system fotowoltaiczny lub niesłoneczny?

przegląd systemu monitoringu fotowoltaicznego,

1 Wydajność i zużycie

Ten wykres przedstawia kluczowe wskaźniki wydajności Twojego systemu fotowoltaicznego.

Wydajność i zużycie w systemie monitorowania fotowoltaiki słonecznej

2 Moc

moc falownika, moc sieci, moc obciążenia w systemie monitorowania fotowoltaiki słonecznej;

**Moc falownika 😗* Moc wyjściowa falownika słonecznego, mierzona przez miernik/CT ustawiony jako„Inwerter” rodzaj.

Moc zasilania:Jest to moc eksportowana do sieci, gdy jest dodatnia, jest to moc pobierana z sieci, gdy jest ujemna, mierzona przez miernik/CT ustawiony jako„Siatka” rodzaj

Moc obciążenia:Moc obciążenia = Moc falownika - Moc doprowadzona, obliczana automatycznie przez IAMMETER.

3 Stan obecny

schemat przepływu energii w systemie monitorowania fotowoltaiki;

Ten wykres pokazuje przepływ energii w twoim systemie fotowoltaicznym. Zobacz kodowanie poniżej, aby lepiej zrozumieć.

zm r = 0; // 0: brak przepływu, 1:A->B, 2:B->A
    przełącznik (i)
    {
      przypadek 1:// zasilanie falownika
        jeśli (inwerter > 0 & & zasilanie > 0) r = 1;
        złamać;
      przypadek 2:// obciążenie falownika
        jeśli (falownik > 0 && obciążenie > 0) r = 1;
        złamać;
      sprawa 3:// akumulator-inwerter
          // akumulator się ładuje, a moc falownika jest wyższa niż moc obciążenia.
        if (akumulator > 0 &&& (inwerter - obciążenie) > 0) r = 1;
        złamać;
      przypadek 4:// ładowanie-zasilanie
        if (falownik >= obciążenie)
        {
          // jeśli Yield jest wystarczający, nie ma potrzeby importowania energii z sieci
          r = 0;
          złamać;
        }
        w przeciwnym razie
        {
          jeśli (podawanie < 0 & & obciążenie > 0) r = 2;
        }
        złamać;
      obudowa 5:// ładowanie-akumulator
        jeśli (akumulator < 0 && obciążenie > 0) r = 2;
        złamać;
      obudowa 6:// zasilanie-bateria
          // bateria się ładuje, a moc falownika jest niższa niż moc obciążenia;
        jeśli (zasilanie < 0 &&& (inwerter - obciążenie) 0) r = 1;
        złamać;
      domyślna:
        złamać;
    }

4 Wydajność

 • Wydajność energii:Jeśli ustawisz dowolny miernik/CT jako„Inwerter” rodzaj, energia zmierzona przez ten licznik/CT jest "energią uzysku"; (kWh). System IAMMETER obliczaObliczanie uzysku energiiw ustalonym cyklu rozliczeniowym. Aby zapoznać się z metodą obliczania, zobacz [Obliczanie energii uzysku](#Ref 2).
 • Eksportowana energia: Jeśli ustawisz dowolny miernik/CT jako„Siatka” rodzaj, energia eksportowana do sieci mierzona przez ten licznik/przekładnik to „Energia eksportowana”. (kWh). System IAMMETER obliczaEksportuj energięw ustalonym cyklu rozliczeniowym. Aby zapoznać się z metodą obliczania, zapoznaj się zObliczanie energii eksportowanej
 • Bezpośrednie samoużycie: Bezpośrednie zużycie własne (kWh) = Uzysk energii - Energia eksportowana

IAMMETER oblicza uzysk energii, energię eksportowaną i energię do bezpośredniego wykorzystania w wybranym okresie (dzień, miesiąc, rok lub cały rok).

Monitoruj godzinową, dzienną, miesięczną wydajność energii w systemie fotowoltaicznym

5 Konsumpcja

 • Zużycie siatki: Jeśli ustawisz dowolny miernik/CT jako„Siatka” rodzaj, energia importowana z sieci mierzona przez ten licznik/przekładnik to „Zużycie sieci”; (kWh). System IAMMETER obliczaZużycie siatkiw ustalonym cyklu rozliczeniowym. Aby zapoznać się z metodą obliczania, zapoznaj się zObliczanie zużycia sieci
 • Bezpośrednie samoużycie: Bezpośrednie zużycie własne (kWh) = Uzysk energii - Energia eksportowana

IAMMETER oblicza zużycie sieci i energię do własnego użytku bezpośredniego w wybranym okresie (dzień, miesiąc, rok lub cały rok).

Monitoruj godzinowe, dzienne, miesięczne zużycie energii w systemie fotowoltaicznym;

6 Bilans energetyczny

 • Eksportowana energia: Jeśli ustawisz dowolny miernik/CT jako„Siatka” rodzaj, energia eksportowana do sieci mierzona przez ten licznik/przekładnik to „Energia eksportowana”. (kWh). System IAMMETER obliczaEksportuj energięw ustalonym cyklu rozliczeniowym. Aby zapoznać się z metodą obliczania, zapoznaj się zObliczanie energii eksportowanej
 • Zużycie siatki: Jeśli ustawisz dowolny miernik/CT jako„Siatka” rodzaj, energia importowana z sieci mierzona przez ten licznik/przekładnik to „Zużycie sieci”; (kWh). System IAMMETER obliczaZużycie siatkiw ustalonym cyklu rozliczeniowym. Aby zapoznać się z metodą obliczania, zapoznaj się zObliczanie zużycia sieci

IAMMETER oblicza zużycie sieci i energię eksportowaną w wybranym okresie (dzień, miesiąc, rok lub cały rok).

Monitoruj godzinową, dzienną, miesięczną energię importu / eksportu w systemie fotowoltaicznym

Referencja

Sortuj i porównuj więcej niż jedną instalację fotowoltaiczną w analizie słonecznej

Ref 1: Typ miernika/CT oraz taryfa energii, mocy i mocy (import i eksport)

Wydajność energii (kWh) i Moc falownika (W): Typ miernika/CT → falownik

Eksportuj energię (kWh) i Zużycie sieci (kWh) i Moc zasilania (W): Typ miernika/CT → Siatka

wybierz typ licznika

Ref 2: Jak IAMMETER oblicza całkowitą kWh w wybranym okresie czasu (Godzina, Dzień, Miesiąc, Rok)

Suma kWh = pierwsze dane kWh zarejestrowane w następnym okresie - pierwsze dane kWh zarejestrowane w bieżącym okresie

Oto prosty przykład. Zobacz poniżej zdjęcie naszego konta demo.

Na lewym wykresie

pokazuje, że całkowita wydajność energii wynosi4.9kWh od 9:00 do 10:00.

Na prawym stole

pokazuje, że pierwsze zarejestrowane dane kWh o 9:02:05 w bieżącym okresie (od 9 do 10) to39262.5kWh,

pokazuje, że pierwsze zarejestrowane dane kWh o godzinie 10:02:06 w następnym okresie (od 10:00 do 11:00) to39267.4kWh

39267.4 - 39262.5=4.9

Tak więc całkowita wydajność energii wynosi4.9kWh od 9:00 do 10:00.

Podobna kalkulacja dotyczy całkowitej energii w ciągu dnia, miesiąca lub roku.

Jak obliczyć godzinowe dane energetyczne w systemie IAMMETER

Ref 3: Skąd IAMMETER wie o monitorowaniu systemu fotowoltaicznego słonecznego lub innego systemu fotowoltaicznego?

Jeśli ustawisz dowolny miernik/CT jako „Inwerter” typu, IAMMETER identyfikuje Twój system jako system fotowoltaiczny.

Szczyt