Przepraszamy, Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript!

Przegląd monitorowania systemu fotowoltaicznego

Jeśli masz system fotowoltaiczny, możesz go monitorować na Iammeter, instalując nasze liczniki energii WiFi. IAMMETER wyświetla różne strony internetowe z przeglądami dla systemu fotowoltaicznego słonecznego i systemu fotowoltaicznego niesłonecznego.

Dowiedz się, w jaki sposób IAMMETER wie, jak monitorować system fotowoltaiczny lub niesolarny?

20210205-1

1 Wydajność i zużycie

Ten wykres przedstawia kluczowe wskaźniki wydajności Twojego systemu fotowoltaicznego.

obraz-20210206084219304

2 Moc

obraz-20210206121601738

**Moc falownika 😗* Moc wyjściowa falownika słonecznego, mierzona przez miernik/CT ustawiony jako typ „Inwerter” .

Moc dostarczana: Jest to moc eksportowana do sieci, gdy jest dodatnia, jest to moc importowana z sieci, gdy jest ujemna, mierzona przez miernik/CT ustawiony jako typ „Sieć”

Moc obciążenia: Moc obciążenia = Moc inwertera - Moc zasilania, obliczana automatycznie przez IAMMETER.

3 Stan obecny

obraz-20210207105816905

Ten wykres pokazuje przepływ energii w twoim systemie fotowoltaicznym. Zobacz kodowanie poniżej, aby lepiej zrozumieć.

 var r = 0; // 0: no flow, 1:A->B, 2:B->A switch (i) { case 1:// inverter-feedin if (inverter > 0 && feedin > 0) r = 1; break; case 2:// inverter-load if (inverter > 0 && load > 0) r = 1; break; case 3:// inverter-battery // the battery is charging and the inverter power is higher than load power. if (battery > 0 && (inverter - load) > 0) r = 1; break; case 4:// load-feedin if (inverter >= load) { // if Yield is enouogh, there is no need of import energy from grid r = 0; break; } else { if (feedin < 0 && load > 0) r = 2; } break; case 5:// load-battery if (battery < 0 && load > 0) r = 2; break; case 6:// feedin-battery // the battery is charging and the inverter power is lower than load power if (feedin < 0 && (inverter - load) < battery && battery > 0) r = 1; break; default: break; }

4 Wydajność

  • Energia uzysku: Jeśli ustawisz dowolny licznik/przekładnik jako typ „inwerterowy” , energia mierzona przez ten licznik/przekładnik to „energia uzysku” (kWh). System IAMMETER oblicza kalkulację energii w ustalonym cyklu rozliczeniowym. Aby zapoznać się z metodą obliczania, zapoznaj się z [Obliczanie energii uzysku](#Ref 2).
  • Energia eksportowana : Jeśli ustawisz dowolny licznik/przekładnik jako typ „Sieć” , energia eksportowana do sieci mierzona przez ten licznik/przekładnik to „Energia wyeksportowana” (kWh). System IAMMETER oblicza energię eksportową w zadanym cyklu rozliczeniowym. Aby zapoznać się z metodą obliczania, zobacz Obliczanie energii eksportowanejed
  • Bezpośrednie samoużycie : Bezpośrednie samoużycie (kWh) = Uzysk energii - Energia eksportowana

IAMMETER oblicza uzysk energii, energię eksportowaną i energię do bezpośredniego wykorzystania w wybranym okresie (dzień, miesiąc, rok lub cały rok).

obraz-20210207110046809

5 Konsumpcja

  • Zużycie sieci : Jeśli ustawisz dowolny licznik/CT jako typ „Grid” , energia importowana z sieci mierzona przez ten licznik/CT to „Zużycie sieci” (kWh). System IAMMETER oblicza zużycie sieci w ustalonym cyklu rozliczeniowym. Aby zapoznać się z metodą obliczania, zapoznaj się z Obliczanie zużycia sieci
  • Bezpośrednie samoużycie : Bezpośrednie samoużycie (kWh) = Uzysk energii - Energia eksportowana

IAMMETER oblicza zużycie sieci i energię do własnego użytku bezpośredniego w wybranym okresie (dzień, miesiąc, rok lub cały rok).

obraz-20210207112147300

6 Bilans energetyczny

  • Energia eksportowana : Jeśli ustawisz dowolny licznik/przekładnik jako typ „Sieć” , energia eksportowana do sieci mierzona przez ten licznik/przekładnik to „Energia wyeksportowana” (kWh). System IAMMETER oblicza energię eksportową w zadanym cyklu rozliczeniowym. Aby zapoznać się z metodą obliczania, zobacz Obliczanie energii eksportowanejed
  • Zużycie sieci : Jeśli ustawisz dowolny licznik/CT jako typ „Grid” , energia importowana z sieci mierzona przez ten licznik/CT to „Zużycie sieci” (kWh). System IAMMETER oblicza zużycie sieci w ustalonym cyklu rozliczeniowym. Aby zapoznać się z metodą obliczania, zapoznaj się z Obliczanie zużycia sieci

IAMMETER oblicza zużycie sieci i energię eksportowaną w wybranym okresie (dzień, miesiąc, rok lub cały rok).

obraz-20210207112731314

Odniesienie

Ref 1: Typ miernika/CT oraz taryfa energii, mocy i mocy (import i eksport)

Wydajność energii (kWh) i moc falownika (W): Typ licznika/CT → falownik

Energia eksportowana (kWh) i zużycie sieci (kWh) i moc zasilania (W): Typ licznika/CT → Sieć

obraz-202106091821043

Ref 2: Jak IAMMETER oblicza całkowitą kWh w wybranym okresie czasu (Godzina, Dzień, Miesiąc, Rok)

Suma kWh = pierwsze dane kWh zarejestrowane w następnym okresie - pierwsze dane kWh zarejestrowane w bieżącym okresie

Oto prosty przykład. Zobacz poniżej zdjęcie naszego konta demo.

Na lewym wykresie

pokazuje, że całkowita wydajność energii wynosi 4,9 kWh od 9 rano do 10 rano.

Na prawym stole

pokazuje, że pierwsze zarejestrowane dane kWh o godzinie 9:02:05 w bieżącym okresie (od 9:00 do 10:00) wynoszą 39262,5 kWh,

pokazuje, że pierwsze zarejestrowane dane kWh o 10:02:06 w następnym okresie (od 10:00 do 11:00) wynoszą 39267,4 kWh

39267,4 - 39262,5=4,9

Tak więc całkowita wydajność energii wynosi 4,9 kWh od 9 rano do 10 rano.

Podobna kalkulacja dotyczy całkowitej energii w ciągu dnia, miesiąca lub roku.

obraz-20210207121421570

Ref 3: Skąd IAMMETER wie o monitorowaniu systemu fotowoltaicznego słonecznego lub innego systemu fotowoltaicznego?

Jeśli ustawisz dowolny miernik/CT jako typ „inwerter”, IAMMETER zidentyfikuje twój system jako system fotowoltaiczny.

Top