Przepraszamy, Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript!

Schemat połączeń w systemie fotowoltaicznym słonecznym

Obejrzyj film Zastosuj licznik energii WiFi w systemie fotowoltaicznym

1. Wstęp

Jako dwukierunkowy licznik energii WiFi, nasz licznik energii WiFi jest idealny do stosowania w systemie fotowoltaicznym. Dzięki funkcji dwukierunkowej jest w stanie zmierzyć energię "do sieci" lub "z sieci" tylko o jeden metr. Miernik może przesłać pomiar (napięcie, prąd, moc czynna, energia czynna, częstotliwość...) do chmury. Dzięki temu możesz łatwo monitorować online poniższe wskaźniki KPI systemu fotowoltaicznego:

  • energia generowana przez falownik słoneczny
  • energia do sieci (energia eksportowana do sieci)
  • energia z sieci (energia importowana z sieci)
  • bezpośrednia energia do własnego użytku

Przedstawimy schemat połączeń instalacji liczników energii WiFi w systemie fotowoltaicznym.

2. Jednofazowy system fotowoltaiczny

Jeśli chcesz monitorować swój jednofazowy system fotowoltaiczny, możesz zrealizować dwie opcje:

  1. Zainstaluj jednofazowe liczniki energii WiFi 2PCS (WEM3080) w systemie fotowoltaicznym;
  2. Zainstaluj trójfazowe liczniki energii WiFi 1PCS (WEM3080T) w systemie fotowoltaicznym (zalecane)

2.1 Zainstaluj 2 szt. WEM3080

Jak pokazano na poniższym obrazku, w jednofazowym systemie fotowoltaicznym, 2PCS WEM3080 można zainstalować w dwóch lokalizacjach (po stronie sieci i po stronie falownika słonecznego) zgodnie z rzeczywistymi wymaganiami i stanem:

zastosowanie systemu fotowoltaicznego

Uwaga:

Jeśli chcesz monitorować tylko energię importowaną/eksportowaną po stronie sieci, możesz zainstalować tylko 1 szt. WEM3080 po stronie sieci.

Jak pokazano na poniższym obrazku, w jednofazowym systemie fotowoltaicznym można zainstalować 1 szt. WEM3080T i przymocować przekładniki prądowe do różnych lokalizacji (strona sieci i strona falownika słonecznego) zgodnie z rzeczywistymi wymaganiami i stanem:

zastosowanie systemu fotowoltaicznego

Zalecamy tę opcję, ponieważ dane są całkowicie synchronizowane w jednominutowym interwale przesyłania.

Uwaga:

Nie ma potrzeby mocowania przekładnika prądowego do strony obciążenia, ponieważ system może obliczyć całkowitą moc pobieraną przez wszystkie obciążenia według poniższego wzoru:

Moc obciążenia = Moc falownika-Moc podawania

3. Trójfazowy system fotowoltaiczny

3.1 Zainstaluj 2 szt. WEM3080T

Jak pokazano na poniższym obrazku, w trójfazowym systemie fotowoltaicznym można zainstalować 2 szt. WEM3080T (trójfazowy licznik energii WiFi)

Instrukcja pomiaru-20191113-L1

Uwaga:

Jeśli chcesz monitorować tylko energię importowaną/eksportowaną po stronie sieci, możesz zainstalować tylko 1 szt. WEM3080T po stronie sieci.

4. System fotowoltaiczny z podzieloną fazą

4.1 Zainstaluj 1 szt. WEM3080 + 1 szt. WEM3080T

Jak pokazano na poniższym obrazku, w trójfazowym systemie fotowoltaicznym można zainstalować 1 szt. WEM3080 (jednofazowy licznik energii WiFi) i 1 szt. WEM3080T (trójfazowy licznik energii WiFi).

Schemat okablowania w fazie podzielonej

Uwaga:

Jeśli chcesz monitorować tylko energię importowaną/eksportowaną po stronie sieci, możesz zainstalować tylko 1 szt. WEM3080T po stronie sieci. WEM3080T może być stosowany w systemie jednofazowym, rozdzielonym i trójfazowym.

Top